Beamex blogg

Beamex blogg erbjuder nyttig information för kalibreringsproffs, tekniker och ingenjörer såväl som potentiella och befintliga Beamex-användare. Blogginläggen är skrivna av Beamex egna kalibrerings- och branschexperter eller av gästskribenter inbjudna av Beamex.

https://2203666.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2203666/Stock%20images/Person%20on%20Computer.png
Beamex blogg

Kompensation för termoelementets kalla lödställe/referenspunkt

Skrivet av Heikki Laurila den 20 maj 2024 10:45:00 EEST

Cover picture_triple point of water v2

I den här bloggposten kommer jag att ta en snabb titt på termoelement och särskilt på det kalla lödstället och de olika kompensationsmetoderna för det kalla lödstället.

Läs mer

Ämnen: Temperaturkalibrering

Metrologisk spårbarhet vid kalibrering – Är du spårbar?

Skrivet av Heikki Laurila den 8 april 2024 10:33:00 EEST

Vad innebär metrologisk spårbarhet vid kalibrering och hur är man spårbar?

Pyramid-3D---2016-12-22-v1-SWE-v1Vid kalibrering är metrologisk spårbarhet en grundläggande faktor. Om de kalibreringar man utför på en anläggning inte är spårbara, vet man inte om de är korrekta eller ej, och då är det egentligen onödigt att utföra dem. 

Läs mer

Ämnen: Kalibrering, Spårbarhet

Temperaturenheter och temperaturenhetsomvandling

Skrivet av Heikki Laurila den 27 februari 2024 10:45:00 EET

Temperature-graph---2017-02-16-v1b---SWE

Redigering: Definitionen av kelvin har redigerats i och med omdefinieringen av SI-systemet år 2019.

 

I detta blogginlägg kommer jag att diskutera temperatur, temperaturskalor, temperaturenheter och temperaturenhetsomvandlingar.

 

Läs mer

Ämnen: Temperaturkalibrering

Kalibrering av manometrar – 20 saker man bör tänka på

Skrivet av Heikki Laurila den 25 januari 2024 10:15:00 EET

Pressure gauges_2Kalibrering av manometer
20 saker man bör tänka på då man kalibrerar manometrar

Manometrar är mycket vanliga instrument inom processindustrin. Precis som med alla mätinstrument måste manometrarna kalibreras med jämna mellanrum för att säkerställa att de är korrekta.  Det finns många saker att ta i beaktande då man kalibrerar manometrar. Den här artikeln listar 20 saker som man bör tänka på då man kalibrerar manometrar. 

Läs mer

Kalibrering av temperatursensorer

Skrivet av Heikki Laurila den 21 december 2023 13:24:47 EET

Temperature-sensor-calibration---2019-08-27-v1---SWE

Temperaturmätning är en av de vanligaste mätningarna inom processindustrin.

Varje temperaturmätningsslinga har en temperatursensor som första komponent i slingan. Det betyder att allt börjar med en temperatursensor. Temperatursensorn spelar en avgörande roll för noggrannheten i hela temperaturmätningsslingan.

Precis som vilket instrument som helst som ska vara exakt, måste även temperatursensorn kalibreras regelbundet. Varför skulle man mäta temperaturen om man inte bryr sig i noggrannheten?

I denna blogg kommer jag att behandla kalibrering av temperatursensorer och de vanligaste sakerna man bör överväga då man kalibrerar temperatursensorer.

Läs mer

Ämnen: Temperatursensorer

Om Beamex blogg

Beamex blogg erbjuder nyttig information för kalibreringsproffs, tekniker och ingenjörer såväl som potentiella och befintliga Beamex-användare. Blogginläggen är skrivna av Beamex egna kalibrerings- och branschexperter eller av gästskribenter inbjudna av Beamex.

Disclaimer


Prenumerera på e-post uppdateringar